Via Crucis

passieconcerten

Via Crucis

In dit passieconcert staat het monumentale "Via Crucis" van Frans List centraal. Daarbij wordt het publiek omringd door de kleurrijke kruiswegstaties van kunstenares Heleen Koning.

In de Via Crucis, de kruisweg, wordt de lijdensweg van Jezus in 14 staties verbeeld. Liszt componeerde zijn Via Crucis aan het eind van zijn leven in een sobere toonzetting. Als inleiding worden enkele Renaissance-werken voor de passie-tijd gezongen (o.a. de Palestrina en di Lasso).
In de uitleiding, die ook als 15e statie kan worden opgevat, worden twee zgn. ‘O’ Antifonen gezongen van Arvo Pärt. Daarin weerklinkt licht en hoop.

Met medewerking van: Gerrie Meijers, piano
David Visser, bariton
Heleen Koning, collages

donderdag 22 maart 2018, 20.00 uur

Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4, Haarlem Route