Lied voor de maan - Koorweekend

Vanaf 31 mei tot 2 juni verblijft het koor op Walcheren

Lied voor de maan - Koorweekend

Daar is geen land dat zoo verliefd
door het water wordt omarmd
als tussen Wester-Schelde en Sloe
van Walcheren het strand
Dat moet, toen God de wereld schiep,
dien dag zóó zijn geweest,
dat hij het opriep uit het niets
als weldaad voor de geest :
een handvol grond, waaraan het oog
had zijnen lieven lust,
een groen juweel, een flonker-steen,
domein van stilte en rust.
......
Daar is geen als dit mijn land
besloten tussen zee en strand.

- O palm van God's hand....

Lof van Walcheren, Jan Campert 1947

Na de koorweekenden van de twee afgelopen jaren, trekt Les Moucherons dit jaar naar Zeeland, waarbij we verblijven op Walcheren

Er zijn korte optredens/klankoefeningen gepland in Dreischor, Middelburg, Hoogelande en Groede.
Er is een avondconcert in Zoutelande (zie de agenda 1 juni)

vrijdag 31 mei 2024